Samen met andere logistieke bedrijven brengen we de kennis van onze regio bij elkaar.

Venlo Freight Village

Samen Sterker!

Logistieke bedrijven of bedrijven gerelateerd aan de logistiek in de regio Venlo komen samen binnen ons netwerk, “Venlo Freight Village”.

Onze leden zijn niet alleen verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, expediteurs. Het zijn ook andere bedrijven die gerelateerd zijn aan de transport en logistiek die nauw verbonden zijn met de regio Venlo, zoals; banken, lokale overheid, kamer van koophandel, douane-expediteurs, adviseurs, arbeidsbureaus, allen met een sterke logistieke band. Samen werken we aan een multidisciplinair logistiek netwerk waarin we kennis en kunde met elkaar kunnen delen.

@ded Logistics BV GEODIS Logistics Netherlands B.V. Schmitz Cargobull Trailer Store Venlo
ABN-AMRO Gerlach & Co BV Schreurs Ex-Tra (SET)
Anritsu Guido Jansen Transport BV Seacon Logistics B.V.
Beurskens All-round Cargo B.V. Hines Fresh Park Venlo B.V. SGS Maco Customs Service
Boss Transport Hovens Collin Verpakkingen B.V. Simons Transport Velden B.V.
Cabooter Intermodal B.V. Hutchison Ports Venlo Steenbergen Transport
Cabooter Warehousing BV IF Consultancy BV TB Truck en Trailer Service
Calsina Carré Benelux BV Jan Krediet Solutions B.V. TBT Logistics
CG International Forwarding BV Janssen Distribution Services B.V. tele Logistics
Cremers Coolcare Janssen Freight Management Translog Venlo B.V.
Crowe Contour B.V. Juro Venlo Beheer B.V Transvenlo
CSV B.V. Karel Hermans Transport B.V. Truck Support Venlo B.V.
CTV B.V. KLG Europe Venlo B.V. Venlogistics B.V.
Customs Support Venlo Leopoint Verheijen Transport
Daemen P. Int. Transportbedr. BV Lotvorst BV Verstraaten Express
DLH Venlo LSE Vervoerscollege Venlo
DSV Road B.V. M&D Logistics BV VIA Logistics Professionals
ECS European Containers Main Trail Logistics WareHouser Consultants
Emons Group BV MKG Koeriers BV Welsi B.V.
ENJOB Personeelsdiensten B.V. NTG Road B.V. Wetron Transport & Logistics
Ewals Cargo Care BV NUNNER Logistics Wolfs Advocaten
Ewals Groupage B.V. Rhenus Road B.V. Ziegler Nederland BV
Gaston Schul Customs BV S.J.T. Venlo BV
Geba Trans BV Sampers Logistics B.V.
Gemeente Venlo Scania Nederland BV

Dit zijn wij

Venlo Freight Village (VFV) is een logistiek platform in de regio Venlo. Tijdens verschillende activiteiten komen ondernemers, beleidmakers en eindbeslissers bij elkaar om logistieke specifieke kennis op een informele manier met elkaar te delen.

Waar we voor staan

Venlo Freight Village staat voor de omgevingsfactoren zoals kennis, (menselijk) kapitaal, netwerk en infrastructuur. Deze zijn van groots belang voor de regio Venlo waarbij de drie P’s; People, Planet en Profit centraal staan.

Onze visie en missie

Een optimale en informele omgeving creëren waarbij onderlinge uitwisseling van zakelijke kennis, ervaring en onderwerpen met betrekking tot transport en logistiek worden gedeeld. Dit met als doel dat deze co-creatie en co-innovatie zullen leiden tot collectieve projecten met een gezamenlijk en individueel bedrijfsvoordeel.

Bestuur

Gé Decker

Voorzitter

Maurice Beurskens

Penningmeester

Erik Loijen

Secretariaat

Frans Theelen

Algemeen bestuurslid

Een logistiek platform

Een logistiek platform in de regio Venlo. Het is een informeel netwerk van ondernemers, beleidmakers en eindbeslissers welke allemaal gerelateerd zijn aan de logistiek. Kennisdeling, co-creatie en samenwerken zijn de kern onderwerpen van dit netwerk.

Hierbij staan kennisdeling en co-creatie hoog in het vaandel. Eveneens kennisdelen over verschillende branches heen vinden we belangrijk en op deze manier (van samenwerking en kennisdelen) kunnen we elkaar verder brengen.

Onderzoeken, (logistieke) actuele projecten, pilots, netwerken, bedrijfspresentaties, bedrijfsbezoeken, seminars, events en workshops worden met dit netwerk bijgewoond en gedeeld. In dit netwerk wordt er een omgeving gecreëerd waarbinnen de onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.

Het netwerk Venlo Freight Village is op 1 januari 2005 geformeerd als een logistiek netwerk voor de regio Venlo. Destijds bestond het netwerk uit tien logistieke bedrijven uit de regio Venlo die zich aansloten bij een door de overheid geïnitieerd collectief ondersteuningsprogramma, destijds genaamd Transaction – ModalShift.
In 2008 werd Venlo Freight Village een officieel contact voor de Gemeente Venlo inzake logistieke ontwikkeling. De wethouder van de Gemeente Venlo heeft zich verbonden aan VFV en zal door de vereniging georganiseerde Venlo-branding-activiteiten ondersteunen.

Historie

Onze quote; “Samen Sterker!” is bewezen door een intensief onderzoek onder tien toonaangevende logistieke bedrijven in de regio Venlo. Onderzoek toonde aan dat samenwerking en clustering van ladingen voor de leden van het netwerk (bedrijfs)voordelen kon opleveren.

Door samenwerking op het gebied van ModalShift, vervoer per spoor en over het water in plaats van enkel over de weg, zou een milieuvriendelijke en goedkopere manier zijn van transport. Door samenwerking en dus consolidatie van LTL ladingen zou het initiatief kunnen leiden naar reductie van CO2 voor distributie in Nederland. En dat deed ook! Met als resultaat dat bedrijven gingen samenwerken en dat er op bedrijfsniveau de voordelen werden geoptimaliseerd. Na dit pilotproject besloten de tien bedrijven om bij elkaar te blijven en van elkaars kunde en kennis te blijven leren. Echter reikte de ambitie verder welke leidde tot de oprichting van een (in)formeel netwerk op een grotere schaal. Hiermee werd het netwerk Venlo Freight Village geboren.

Onze strategie

De gezamenlijke stem van ons netwerk komt naar voren in onze gedefinieerde strategie:
Als logistiek platform/ netwerk voor de regio Venlo in een (in)formele sfeer onderling kennis, ervaringen en onderwerpen uitwisselen, zodat ‘bedrijfslogistiek’ kan uitgroeien naar collectieve projecten met als resultaat samenwerking en voordelen op zowel groeps- als individueel bedrijfsniveau.

Ons logo

Al snel na de start in 2005 werd een logo ontwerpen om eigen identiteit van VFV te laten zien. De pijlen in het logo staan voor een dynamische en snel bewegende logistieke omgeving in Venlo.

De kleuren blauw en groen staan voor de milieuvriendelijke belangen en voor transport en logistiek (Lean & Green, CO2-neutraal, Cradle-to-Cradle). Begin 2020 is het ‘oude logo’ herzien en is het logo in een nieuw jasje gestoken waarbij de typische aspecten van het logo en van het netwerk in ere zijn gehouden.